Suomen ohjelmatoimistot ja agentit ry:n logo.

Tiedotteet

SOA

Skaala-hanke saatettiin päätökseen

-HANKERAPORTTI JA SELVITYSTYÖT LUETTAVISSA SKAALA-hanke oli Työterveyslaitoksen rahoittama musiikin esittäjien ja ohjelmatoimistojen yhteinen hanke, joka on osa työn ja hyvinvoinnin TYÖ2030-kehittämisohjelmaa. Hanke etsi esiintymistoimintaa tukevia ratkaisuja, jotta

Read More »

Lausunto 2.2.2022

Hallituksen esitys laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (kuudes kierros) (VN/1587/2022) Suomen ohjelmatoimistojen ja agenttien etujärjestö Suomen ohjelmatoimistot ja Agentit ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Read More »

MUSIIKKIALAN TOIMENPIDEVAATIMUS PÄÄTTÄJILLE

Vapaa julkaistavaksi 25.1.2022 klo 11.00 Musiikkitapahtumien rajoituksia on alettava purkaa välittömästi 1) MUSIIKKITAPAHTUMIEN RAJOITUKSIA PURETTAVA VÄLITTÖMÄSTIMusiikkialaa ei saa enää rajoittaa tiukemmin kuin muuta yhteiskuntaa. Ei

Read More »

Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriölle 14.1.2022

Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta VN/32784/2021 Suomen ohjelmatoimistojen ja agenttien etujärjestö Suomen ohjelmatoimistot ja Agentit ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitysluonnokseen tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta.

Read More »

SOA ry – TIEDOTE MINISTERIÖILLE JA VALIOKUNNILLE

Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry on vakavasti huolissaan elävän musiikin taloudellisesta tilanteesta koronaviruksen aiheuttamien haittojen ja rajoitusten vuoksi. Yhdistys edustaa laajasti suomalaista livemusiikin kenttää: ohjelmatoimistoja ja

Read More »

Koronavirus ja yleisötapahtumien rajoittaminen

Valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti yleisötilaisuudet, joiden osallistujamäärä ylittää 500 peruutetaan 31.05.2020 asti. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tästä Aluehallintovirastolle määräyksen, joka pohjautuu tartuntatautilakiin. Valtioneuvosto kehottaa tätä pienempien

Read More »
SOA