Häiriölomake / Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry

Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry kerää kesän 2024 ajalta erilaisista häiriötilanteista jäsenistöltään tietoa esimerkiksi festivaaleilta (esiintymispalkkioiden maksamatta jättäminen, sopimusrikkomus tai sopimaton käytös, vaaralliset tilanteet festivaaleilla). Tietoa kerätään edunvalvontaa varten, jotta voimme pureutua SOA:ssa oikeisiin asioihin ja osoittaa ongelmat selkeästi edunvalvonnan näkökulmasta.

Tämän lomakkeen avulla voit ilmoittaa havaitsemistasi häiriöistä: https://forms.office.com/e/3hwVjuAJ9C

Miksi häiriölomakkeen täyttäminen on tärkeää?

  • Nopea reagointi: Häiriölomake antaa meille tietoa kentällä tapahtuvista ongelmatilanteista ja auttaa edunvalvontaa reagoimaan nopeammin
  • Tietojen kerääminen: Yksityiskohtaiset tiedot auttavat meitä analysoimaan häiriöiden syitä ja kehittämään edunvalvontaa oikeista lähtökohdista esimerkiksi erilaisissa neuvottelutilanteissa.
  • Parannukset: Käsiteltyjen häiriöiden pohjalta voimme tehdä tarvittavia parannuksia esimerkiksi ohjelmatoimitusehtoihin, eettisiin ohjeisiin.  

Häiriötilanteista ohjelmamyyntiin ja festivaaleihin liittyen voi raportoida anonyymisti. Halutessaan voi myös jättää häiriölomakkeeseen yhteystietonsa.

Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry:n hallituksen puolesta,

Laura Haarala, toiminnanjohtaja / SOA – Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry

toiminnanjohtaja@ohjelmatoimistot.fi

+358 40 526 7260

Lisätietoa:

Veikko Lehtola, puheenjohtaja / SOA – Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry

puheenjohtaja@ohjelmatoimistot.fi

+358 50 472 6109

Laura Haarala, toiminnanjohtaja / SOA – Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry

toiminnanjohtaja@ohjelmatoimistot.fi

+358 40 526 7260

SOA – Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry (jäljempänä SOA) on vuodesta 2010 toiminut yhdistys, joka edustaa suurinta osaa Suomen ohjelmatoimistoista ja sitä kautta myös suurinta osaa täällä toimivista artisteista. SOA tekee työtä parantaakseen jäsenistönsä ammattialan edellytyksiä ja mm. ylläpitää maassamme yleisesti käytössä olevia ja virallisia esiintyjämyynnin ohjelmatoimitusehtoja. Jäseniä yhdistyksellä on tällä hetkellä yli 50 yritystä.