Suomen ohjelmatoimistot ja agentit ry:n logo.

Yhdistyksen toiminta

SOA

Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen tehtävänä on, sääntöjensä mukaisesti, toimia tavalla, joka edistää koko toimialan toimintaedellytyksiä. Vaikuttamista tehdään mm. yhteistyössä muiden järjestöjen, tutkimustoiminnan, lausuntojen ja verkottumisen avulla.
SOA pyrkii myös siihen, että sen jäsenet toimivat alaa koskevien lakien ja asiallisten käytäntöjen mukaisesti. SOA:lla ei ole määräysvaltaa jäseniinsä, mutta äärimmäisenä keinona on yhdistyksestä erottaminen.

SOA:n jäsentenvälisiin kilpailutilanteisiin tai intressiristiriitoihin liitto ei puutu, eikä ota kantaa kunkin toimiston valitsemaan liiketoimintamalliin. SOA on olemassa yhteisiä asioita varten.

Yhdistyksen toimintaa johtaa puheenjohtaja, yhdessä varapuheenjohtajan ja hallituksen kanssa.

Yhdistyksen hallitus

Maija Kaarna

Puheenjohtaja
puheenjohtaja@ohjelmatoimistot.fi

Laura Haarala

Toiminnanjohtaja
toiminnanjohtaja@ohjelmatoimistot.fi

Sofia Taskinen
Sofia Taskinen

sofia.taskinen(at)magnumlive.fi

Kari Pössi

possi(at)piikkikasvi.fi

Minni Kumpuvuori
Minni Kumpuvuori

minni(at)dragonwhite.com

Kimmo Hirvonen
Kimmo Hirvonen

kimmo(at)longplaymusic.net

Turkka Suo
Turkka Suo

turkka(at)raikulilive.fi

Kirsi Myllynen
Kirsi Myllynen

kirsi.myllynen(at)dexviihde.fi

Johanna Vauto
Johanna Vauto

johanna(at)ohjelmatoi
mistokristalli.fi

Rowan Rafferty
Rowan Rafferty

rowan(at)nem.fi

Jari Väyliö

j.vaylio(at)rocktalo.fi