Laura Haarala

Lausuntopyyntö Sosiaali- ja terveysministeriölle 16.11.2021

Hallituksen esitysluonnos laeiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta(VN/28239/2021) Suomen ohjelmatoimistojen ja agenttien etujärjestö Suomen ohjelmatoimistot ja Agentit ry pyytää mahdollisuutta lausua hallituksen esitysluonnokseen laiksi tartuntalain väliaikaisesta muuttamisesta ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Suomen ohjelmatoimistot ja agentit ry (jäljempänä SOA) on vuodesta 1996 toiminut yhdistys, joka edustaa suurinta osaa […]

Lausuntopyyntö Sosiaali- ja terveysministeriölle 16.11.2021 Read More »

Lausuntopyyntö eduskunnan sivistysvaliokunnalle 23.9.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä.  (Lakiesitys: HE 131/2021 vp) Suomen ohjelmatoimistojen ja agenttien etujärjestö Suomen ohjelmatoimistot ja Agentit ry pyytää mahdollisuutta lausua EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallista käyttöä koskevaan hallituksen lakiesitykseen eduskunnan sivistysvaliokunnalle. Suomen ohjelmatoimistot ja agentit ry (jäljempänä SOA) on Helsingissä vuodesta 1964 toiminut yhdistys, joka edustaa suurinta osaa Suomen ohjelmatoimistoista ja

Lausuntopyyntö eduskunnan sivistysvaliokunnalle 23.9.2021 Read More »

Ongelmat eivät pyyhkiydy pois vain yhteiskunnan avaamisella

Suomen ohjelmatoimistot ja agentit ry:n uutena toiminnanjohtajana aloitti kesän 2021 alussa Laura Haarala. Ohessa blogiteksti, jossa löytyy Lauran mietteitä edunvalvonnasta syksyllä 2021, tapahtuma-alan ja ohjelmatoimistojen tilasta rajoitusten ja niiden purkutoimien keskellä sekä Muusikkojen liiton ja SOA:n yhteistyössä eteenpäin vietävistä asioista. Kirjoitus liittyy Muusikkojen liiton ja Suomen ohjelmatoimistojen Skaala-hankkeeseen. Blogiteksti: Tapahtuma-ala on ollut nyt 17 kuukautta

Ongelmat eivät pyyhkiydy pois vain yhteiskunnan avaamisella Read More »

Tapahtumateollisuuden toimialajärjestöt vaativat hallitukselta toimia koko toimialan avaamiseksi ja kilpailukyvyn varmistamiseksi

Yli kaksikymmentä Tapahtumateollisuuden jäsenjärjestöä ottaa yhdessä kantaa toimialan elpymisen puolesta. Koronakriisin myötä laajasti yhdistynyt toimiala vaatii hallitukselta nopeita toimia kaikkien ammattimaisesti järjestettyjen tapahtumien avaamiseksi ja tapahtumaliiketoiminnan elpymisen sekä kansainvälisen kilpailukyvyn varmistamiseksi. Toimialan yhteinen tahto on rokotuskattavuuden noustessa luopua kaikista tapahtumiin kohdistuvista rajoituksista. Samalla toimiala katsoo, että tapahtumaliiketoiminnan vaatima ennakoitavuus ja asiakkaiden luottamuksen vahvistaminen edellyttävät työkaluja,

Tapahtumateollisuuden toimialajärjestöt vaativat hallitukselta toimia koko toimialan avaamiseksi ja kilpailukyvyn varmistamiseksi Read More »

Tapahtumateollisuuden toimialajärjestöjen yhteinen julkilausuma:

Päätöksentekijöiden on käsiteltävä tapahtumateollisuuden toimialaa kokonaisuutena ja pidettävä huolta koko toimialan kilpailukyvystä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Hallituksen ja kaikkien toimialaamme hallinnoivien ministeriöiden tulee käydä kanssamme aktiivista vuoropuhelua. Toimialaamme koskeva lainsäädäntö ja ratkaisut on valmisteltava yhteistyössä toimialan kattavan edustuksen kanssa. Me olemme valmiita avaamaan tapahtumat vastuullisesti, asiakkaistamme huolehtien. Hallinnon on luotettava toimialan kykyyn soveltaa määräyksiä vastuullisesti.

Tapahtumateollisuuden toimialajärjestöjen yhteinen julkilausuma: Read More »

ELÄVÄN MUSIIKIN ALA EI KESTÄ ENÄÄ KIRISTYVIÄ RAJOITUKSIA – EDUNVALVOJAT VAATIVAT KONKREETTISIA TOIMENPITEITÄ

LiveFIN ry ja SOA ry toimittivat 11.8.2021 yhteisen kannanoton ja toimenpide-ehdotuksen ministereille koskien hallituksen hybridistrategian päivitystyötä. Elävän musiikin edunvalvojien LiveFIN ry:n ja Suomen ohjelmatoimistot ja agentit ry:n toimenpide-ehdotus koskien hallituksen hybridistrategian päivitystyötä Elävän musiikin toimiala vaatii hallituksen hybridistrategian päivitystyöltä ennakoitavuutta alan toimintaedellytyksiin. Kiristyneet rajoitukset ja alati muuttuvat viranomaisohjeistukset eivät ole enää ratkaisu, eivätkä mahdollista elinkeinotoiminnan

ELÄVÄN MUSIIKIN ALA EI KESTÄ ENÄÄ KIRISTYVIÄ RAJOITUKSIA – EDUNVALVOJAT VAATIVAT KONKREETTISIA TOIMENPITEITÄ Read More »

SOA – Suomen ohjelmatoimistot ja agentit julkilausuma /@punkstoo @metaltoo @hippiestoo @iskelma_too @suomirapstoo

Viime viikonlopun aikana musiikkigenreihin liittyvien anonyymien Instagram -tilien paljastusten kautta on käynyt selväksi kuinka paljon huonoa käytöstä, väärinkäytöksiä, vähätteleviä puheita, epätasarvoisuutta, fyysisen koskemattomuuden rikkomuksia sekä seksuaalista hyväksikäyttöä keikka -ja musiikkikulttuurien sisällä tapahtuu. Tilit ovat tehneet ongelman näkyväksi ja antaneet tilaa niille, joiden ääntä ei olla ennen kuultu. SOA – Suomen ohjelmatoimistot ja agentit haluaa osoittaa

SOA – Suomen ohjelmatoimistot ja agentit julkilausuma /@punkstoo @metaltoo @hippiestoo @iskelma_too @suomirapstoo Read More »