Hyvä kauppa, hyvä mieli – ja kuinkas kaikki sitten menikään? – Työpajoihin ilmoittautuminen auki

Music & Media tapahtumassa Tampere-talolla on perjantaina 30.9.2022 ohjelmassa SOA:n, LiveFinin sekä Tapahtumateollisuus ry:n tuottama kokonaisuus Hyvä kauppa, hyvä mieli – ja kuinkas kaikki sitten menikään?

🍁HUOM! TYÖPAJOIHIN ON ILMOITTAUTUMINEN AUKI – LINKIT ALLA

OHJELMAN SISÄLTÖ:

Musiikki- ja tapahtuma-alat ovat kasvaneet Suomessa vakaasti koko 2000-luvun ja hyvinä aikoina asiat pääsääntöisesti rullaavat. Viimeisen kahden vuoden poikkeusaika on nostanut esiin muitakin kuin onnistuneita kaupanteon esimerkkejä.

Millaisia yhteisesti sovittuja kauppatapoja tapahtuma-aloilla on ja missä vallitsevat villin lännen lait? Tulisiko alan kirjoittamattomat säännöt virallistaa? Millaisia eettisiä ohjeistoja hyvään kauppatapaan tulisi liittää? Pilaavatko yhteiset säännöt hyvän liikkumavaran vai voiko niiden puute muodostua jopa kasvun esteeksi?

Live FIN ry, Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry – SOA sekä Tapahtumateollisuus ry ovat pureutuneet aiheeseen viimeisen vuoden aikana. Nyt etujärjestöt avaavat keskustelua paneelissa ja järjestävät kaksi työpajaa aiheen ympärillä. Työpajoihin löytyy alta ilmoittautumislinkit!

AIKATAULU:

10:00 – 10:45 Paneeli; Workshop Room

Panelistit: Maija Kaarna (FullSteam Agency); Jussi Mäkelä (Rajupaja Oy); Pietu Sepponen (Sunborn Live)

Katariina Uusitupa (Flow Festival)

Moderaattorit: Veikko Lehtola (MagnumLive Oy); Kati Kuusisto (Kuusisto & Sahlstedt Oy)

TYÖPAJAT:

11-12 Toinen työpaja on tarkoitettu liiketoiminnan johdolle ja toinen tuottajille. Työpajojen tulokset kootaan työpajojen jälkeen kokoontumalla yhteen; paneelissa ilmoitetaan työpajojen tarkka sijainti

🍁Työpaja tapahtuma-alan yritysten liiketoiminnan johtajille: Yhteiset toimintatavat ja pelisäännöt

Tapahtuma-alan yritysten liiketoiminnan johtamistehtävissä toimiville henkilöille suunnatussa työpajassa jatketaan keskustelua ja työskentelyä paneelin esille nostamien aiheiden ja ajatusten äärellä ja vietetään hetki kuvitteellisessa tulevaisuudessa.

Millainen on tapahtumateollisuuden tilannekuva vuonna 2028? Millaisia uhkia ja mahdollisuuksia liiketoimintaan kohdistuu yleisöjen ja asiakkaiden suunnalta? Entä mitä lainsäätäjä ja viranomaiset toimialalta odottavat?

Millaista kasvua toimialalla ja yrityksissä on onnistuttu rakentamaan ja ovatko yhteiset toimintatavat tuoneet tähän lisää vauhtia vai tahmeutta? Mitä työntekijät odottavat työnantajilta? Ja mitä kansainvälisessä kilpailussa mukana pysyminen alalta edellyttää?

Keskustelua johdattelevat Veikko Lehtola (Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit SOA ry) ja Maria Sahlstedt (Tapahtumateollisuus ry).

Työpaja toteutetaan pyöreän pöydän keskusteluna. Toivomme keskustelua asioiden oikeilla nimillä ja rakentavasti kohti tulevaa. Mukaan mahtuu 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Ennen työpajaan osallistumista on suositeltavaa osallistua aihetta käsittelevään paneeliin. Ilmoittaudu työpajaan TI 27.9. mennessä.

Työpajan ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/tyopaja_yritysten_johtajat

🍁Työpaja tapahtuma-alan tuottajille:

Tuotannon työpajassa jatketaan ”Hyvä kauppa, hyvä mieli – ja kuinkas kaikki sitten menikään?” -paneelissa esiin tulleiden aiheiden äärellä ja pohditaan, voitaisiinko livealan hyvien kauppatapojen tueksi liittää yhteisiä eettisiä ohjeistuksia, toimintatapoja tai jopa sertifikaatteja. Mitä näissä ohjeissa määriteltäisiin, entä millaisia mahdollisuuksia ja haasteita niistä seuraisi esimerkiksi lainsäädännön ja viranomaisten kannalta? Entä miten ohjeet vaikuttaisivat yrityksiin ja työyhteisöihin – tai asiakkaisiin ja kumppaneihin?

Työpajan ryhmätyöskentelyä ohjaavat Laura Haarala (Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit SOA ry) ja Susanna Hulkkonen (LiveFIN ry).

Työpajaan mahtuu 30 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Ennen työpajaan osallistumista on suositeltavaa osallistua aihetta käsittelevään paneeliin. Ilmoittaudu työpajaan TI 27.9. mennessä.

Työpajan ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.fi/reg/pelisaannot_tuotannon_tyopaja

TYÖPAJOJEN YHTEENVETO:

12.15-12.30 Työpajojen yhteenveto, jossa piirretään tulevaisuuden suuntaviivoja.