Tervetuloa kevätkokoukseen- ja seminaariin 2.5.2024 klo 12:30 / SOA – Suomen ohjelmatoimistot ja agentit ry / etäosallistujat

Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry:n kevätkokous- ja seminaari järjestetään Tallinnassa 2.5.-3.5.2024. Kaikki yhdistyksen jäsenet / jäsenyritysten edustajat ovat tervetulleita kevätseminaariin- ja kokoukseen.  Tässä kutsu niille, jotka eivät ole lähdössä Tallinnaan. Kokoukseen voi siis osallistua etänä klo 12:30 alkaen.

Ilmoita osallistumisestasi kokoukseen viimeistään 29.4.2024 osoitteeseen: toiminnanjohtaja@ohjelmatoimistot.fi

Kevätkokoukseen osallistuville tiedoksi: HUOM! Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry:n säännöissä sanotaan, että jokaisella jäsenorganisaatiolla on yksi ääni, jota voi käyttää yhdistyksen kokouksissa äänestystilanteissa. Äänioikeus on automaattisesti organisaation nimenkirjoitusoikeudellisella henkilöllä. Kokouksiin voi osallistua kuitenkin myös valtakirjalla, mutta se on esitettävä kokouksen sihteerille ennen kokouksen alkua ja merkittävä pöytäkirjaan. Voit toimittaa valtakirjan ennen kokousta osoitteeseen: toiminnanjohtaja@ohjelmatoimistot.fi

Linkki kokoukseen:

Meeting ID: 892 3964 0572
Salasana: 468865
Linkki: https://us06web.zoom.us/j/89239640572?pwd=MzAGrc3gCt9yXwVsNr9DooXirvZDNg.1 

Kevätkokouksen asialista 2.5.2024 / Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit / Tallinna Nordic hotel Forum / klo 12:30

Kevätkokouksen asialista:
1.kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto (tilinpäätös ja toimintakertomus kutsun liitteenä)
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kevätkokouksen jälkeen on kevätseminaariosuus, jossa käsittelemme Music X Mediaan suunnitteilla olevaa ohjelmaa ja sen sisältöjä sekä SOA:n strategiaa. SOA:n strategia seuraaviksi vuosiksi esiteltiin SOA:n syyskokouksessa 2023. Nyt tarkastelemme, kuinka etenemme strategiassa määriteltyjen eri toimenpiteiden osalta (yhdenvertaisuussuunnitelma ja koulutusstrategia).

Suomen ohjelmatoimistot ja agentit ry:n halliuksen puolesta,
Laura Haarala, toiminnanjohtaja / SOA – Suomen ohjelmatoimistot ja agentit ry
toiminnanjohtaja@ohjelmatoimistot.fi
+358 40 526 7260