SOA ohjelmayhteistyössä Mars-festivaalin kanssa

Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit tekevät ohjelmayhteistyötä MARS- festivaalin – musiikki- ja tapahtuma-alan ammattilaistapahtuman kanssa. Tapahtuma järjestetään Seinäjoella 16.-18.2.2023. MARS koostuu kahdesta puheohjelmantäyteisestä seminaaripäivästä ja iltoihin sijoittuvasta liveohjelmasta.

Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit osallistuu MARS-festivaalin ohjelmaan ohjelmanumerolla: SOA esittää: Maksaako eettisyys jotain ja voiko eettiset ohjeet olla osa yleisiä ohjelmantoimitusehtoja?

Tapahtuma-alan kasvu pitkin 2000-lukua on ollut silmiin pistävää. Samalla ala on ammattimaistunut isoin harppauksin – sopimuskulttuuri ja turvallisuustekijät ovat kehittyneet. Pandemia jarrutti kehitystä ja mahdollisti markkinatilanteen, jossa kesällä 2022 sekä järjestettiin että peruttiin ennätysmäärä festivaaleja. Yleisimmin peruuntumiset johtuivat lipunmyynnin sakkaamisesta.

Kehityksen myötä Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry:ssä heräsi tarve päivittää ohjelmantoimitusehtoja muotoon, jossa ne kohtelisivat kaikkia osapuolia oikeudenmukaisemmin ja palvelisivat alan positiivista kehitystä tehokkaammin. Eettiset kysymykset ovat nousseet merkittävään osaan toimitusehtokeskustelussa. Eettiset ohjeet perustuvat arvoihin, jotka opastavat toimimaan toisia kunnioittaen ja tekemään oikeita päätöksiä osana liiketoimintaa – osa tätä on muun muassa toisten kunnioitus, epärehellisestä kaupankäynnistä kieltäytyminen, työympäristön turvallisuus ja kilpailijoiden kunnioitus.

Miten voimme määritellä eettisesti hyväksyttävät toimintatavat ohjelma-alan kaupankäynnissä ja millä tavoin ne voisivat löytää paikkansa osana yleisiä ohjelmantoimitusehtoja? Kuulemme paneelissa näkemyksiä aiheeseen, sen taustoihin ja tulevaisuuteen niin myyjien kuin ostajienkin näkökulmista.

Tutustu MARS-festivaalin muuhun puheohjelmaan ja rekisteröidy osoitteessa: www.marsfestivaali.fi