Kutsu Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry:n ylimääräisen yhdistyksen jäsenkokoukseen 10.2.2023 klo 10:00

Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry:n syyskokouksessa 2022 päätettiin, että kokouksessa esitellyt Hyvät kauppatapa- työryhmän työstämät Ohjelmantoimitusehdot tuodaan yhdistyksen kokouksen hyväksyttäväksi, kun työryhmä on viimeistellyt ne.

Työryhmän työ on saatu päätökseen. Ohjelmantoimitusehtojen työstämisen tiimoilta on Hyvät kauppatavat -työryhmä kokoontunut kesän 2022-alkukevään 2023 aikana lukuisia kertoja ja niiden työstämisessä on kuultu LiveFin ry:tä. Yhteisiä kokoontumisia yhdistysten välillä asian tiimoilta järjestettiin lopulta neljä.

SOA ry kutsuu jäsenorganisaatioidensa edustajat ylimääräiseen jäsenkokoukseen perjantaina 10.2.2023 klo 10 alkaen. Kokous järjestetään etäyhteyksin Zoomissa.

Linkki kokoukseen: https://us06web.zoom.us/j/84755391375?pwd=bmp3dEMyQUJUZnQ5U0wxbkl1bk5jQT09

Meeting ID: 847 5539 1375

Passcode 548545Hide

Kokoukseen voi ennakkoon ilmoittautua osoitteessa: toiminnanjohtaja@ohjelmatoimistot.fi

HUOM! Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry:n säännöissä sanotaan, että jokaisella jäsenorganisaatiolla on yksi ääni, jota voi käyttää yhdistyksen kokouksissa äänestystilanteissa. Äänioikeus on automaattisesti organisaation nimenkirjoitusoikeudellisella henkilöllä.  Kokouksiin voi osallistua kuitenkin myös valtakirjalla, mutta se on esitettävä kokouksen sihteerille ennen kokouksen alkua ja merkittävä pöytäkirjaan. Voit toimittaa valtakirjan ennen kokousta osoitteeseen: toiminnanjohtaja@ohjelmatoimistot.fi

Ylimääräisen jäsenkokouksen asialista:

1.Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitellään päivitetyt Ohjelmantoimitusehdot – yhdistyksen jäsenet voivat pyytää toiminnanjohtajalta esittelyssä olevat ohjelmantoimitusehdot luettavaksi

6. Päätetään päivitettyjen Ohjelmantoimitusehtojen hyväksymisestä

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8. Kokouksen päätös

Tervetuloa ylimääräiseen jäsenkokoukseen!