SOA ry – TIEDOTE MINISTERIÖILLE JA VALIOKUNNILLE

Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry on vakavasti huolissaan elävän musiikin taloudellisesta tilanteesta koronaviruksen aiheuttamien haittojen ja rajoitusten vuoksi. 
Yhdistys edustaa laajasti suomalaista livemusiikin kenttää: ohjelmatoimistoja ja agentteja, ja näiden kautta suurta joukkoa muusikoita ja esiintyjiä. 
Peruuntuneet keikat ja kiertueet ovat olleet huomattava haitta koko alalle jo kuluneena keväänä, ja kesälle tällä viikolla tulleet festivaaliperuuntumiset syventävät kriisiä edelleen. 
Koronaepidemian vaikutukset ulottuvat muusikkojen ja artistien lisäksi laajaan joukkoon teknikkoja, kiertuehenkilöstöä ja muita jotka työskentelevät artistien ja keikka- sekä kiertuetuotannoissa. Koronavirus on aiheuttanut huomattavan haitan kaikkien näiden ihmisten ja yritysten toimintaan ja elantoon, kun koko esitystoiminta on estynyt. 
SOA ry toivoo valtiolta selkeää ohjeistusta ja suoraa taloudellista tukea alan toiminnan turvaamiseen, jotta korona-ajan yli päästään ilman turhia konkursseja. 
Tukea tarvitaan myös siinä vaiheessa, kun normaalia toimintaa päästään vähitellen käynnistämään. Käynnistysvaiheeseen tarvitaan tukea esimerkiksi tappiontakuun muodossa, koska yleisökapasiteetti voi olla rajattu tai yleisön saapuminen muuten tavallista epävarmempaa.

28.4.2020, Helsingissä 
Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry

Lisätietoja:
Maija Kaarna, pj p. 050 5434 282
Rowan Rafferty vpj p. 050 5857 300