Koronavirus ja yleisötapahtumien rajoittaminen

Valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti yleisötilaisuudet, joiden osallistujamäärä ylittää 500 peruutetaan 31.05.2020 asti. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tästä Aluehallintovirastolle määräyksen, joka pohjautuu tartuntatautilakiin. Valtioneuvosto kehottaa tätä pienempien tapahtumien järjestäjiä harkitsemaan vakavasti tilaisuuksien perumista.

Tämä kielto tulee iskemään erittäin vakavasti live-musiikin alan toimijoihin: festivaaleihin, musiikkivenueihin ja ohjelmatoimistoihin sekä alaa lähellä oleviin toimijoihin kuten esiintymistekniikan toimittajiin, lippuvälittäjiin ja majoituspalveluihin. Mittaamattomissa oleva tappio tulee olemaan konserttikävijöiden saamatta jäävä kokemus.

Alan vastuullisten toimijoiden edustajina ja heidän puolestaan ymmärrämme valtiovallan päätöksen tässä vaikeassa tilanteessa ja annamme täyden tukemme sen toimille. Alle 500 hengen venueille jää omaan harkintaan se, peruutaanko tulevat tapahtumat vai ei.

SOA suosittelee seuraamaan tapahtumajärjestäjien omia tiedotuksia tapahtumista.