SOA – Suomen ohjelmatoimistot ja agentit julkilausuma /@punkstoo @metaltoo @hippiestoo @iskelma_too @suomirapstoo

Viime viikonlopun aikana musiikkigenreihin liittyvien anonyymien Instagram -tilien paljastusten kautta on käynyt selväksi kuinka paljon huonoa käytöstä, väärinkäytöksiä, vähätteleviä puheita, epätasarvoisuutta, fyysisen koskemattomuuden rikkomuksia sekä seksuaalista hyväksikäyttöä keikka -ja musiikkikulttuurien sisällä tapahtuu. Tilit ovat tehneet ongelman näkyväksi ja antaneet tilaa niille, joiden ääntä ei olla ennen kuultu. SOA – Suomen ohjelmatoimistot ja agentit haluaa osoittaa tukensa ja kiittää tilien ylläpitäjiä ja niitä, jotka ovat rohkeasti tuoneet esille kokemuksensa.  

SOA – Suomen ohjelmatoimistot ja agentit ottaa kerrotut kokemukset ja niiden sisällöt vakavasti ja tulemme käymään keskustelua sekä sisäisesti että muiden toimijoiden kanssa, kuinka voimme tehdä live – tilaisuuksista ja koko alasta paremman ja turvallisemman kaikille ja jo ennalta ehkäistä esille tulleen kaltaisia tapahtumia. Keikoilla kaikki syrjintä, vihapuhe ja seksuaalinen hyväksikäyttö tulee olla pois suljettu.

Lupaamme osaltamme puuttua kaikkeen huonoon käytökseen, jota havaitsemme keikka- ja musiikkikulttuurien sisällä.

Tehdään yhdessä keikka- ja musiikkikulttuurista turvallinen kaikille. 

Mikäli olet kokenut seksuaalista häirintää tai väkivaltaa mm. rikosuhripäivystys 116 006 palvelee kesällä suomeksi ma–pe klo 9–15 ja ruotsiksi klo 12–14. Puhelu on maksuton.

_____________________________________________________________________________________

Keikka- ja musiikkikulttuurista voi tehdä turvallisemman seuraamalla alla olevia turvallisemman tilan periaatteita:

Turvallisemman tilan periaatteet / Mielenterveystalo.fi

• Älä kysy henkilökohtaisia asioita, kuten taustaa, sukupuolta, perhesuhteita, sairauksia jne., ellet tunne henkilöä hyvin

• Älä oleta ihmisen sukupuolta tai seksuaalista suuntausta. Älä tee oletuksia henkilöstä ihonvärin, etnisyyden, uskonnon, muiden ulkoisten ominaisuuksien, iän tai puheen perusteella Et voi tietää toisen kokemusta, ajatuksia, elämäntilannetta etkä itsemääriteltyä identiteettiä hänen puolestaan.

• Koska teemme kuitenkin koko ajan oletuksia toisista, yritä tiedostaa omat oletuksesi. Ole avoin ja kuuntele.

• Älä käytä puheessasi tai käytöksessäsi syrjiviä stereotypioita. Älä käytä vamman tai terveydentilan perusteella syrjiviä termejä.

• Ole kunnioittava! Älä kyseenalaista toisen erilaisuutta. Käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti.

• Anna tilaa! Huolehdi että kaikki tulevat kuulluksi ja pääsevät osalliseksi.

• Älä häiritse ketään sanallisesti, koskemalla tai tuijottamalla. Ei:n sanominen tarkoittaa ei:tä. Lopeta tai muuta käytöstäsi, jos toinen sitä pyytää.

• Jos kaipaat ongelmatilanteisiin apua tai tukea, pyydä sitä.

• Pyri tunnistamaan oma valta-asemasi suhteessa muihin, ja toimi se tiedostaen.

• Älä halvenna tai nolaa toisia. Älä naura toisen virheille.

• Älä arvostele toisen ulkonäköä.

• Älä arvota ihmisiä tai heidän näkemyksiään heidän ulosantinsa perusteella.

• Älä arvota ketään tietämyksen tai kiinnostuksen kohteiden pohjalta.

• Tutustu omiin rajoihisi, ja kunnioita toisten rajoja. Kunnioita toisen henkilökohtaista tilaa.

• Mikäli kohtaat väärinkäytöksiä, puutu niihin jokaista osapuolta kuunnellen ja kunnioittaen.

• Avaa itsesi ja toisten käyttämät termit ja vaikeat käsitteet