Yleinen

SOA lausui hallituksen esityksestä eduskunnalle etuuksien indeksikorotuksien jäädytyksiin liittyen

Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriölle 24.9.2023 Suomen ohjelmatoimistojen ja agenttien etujärjestö Suomen ohjelmatoimistot ja Agentit ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitysluonnokseen hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistuksista vuosina 2024-2027 ja siihen liittyviksi laeiksi sekä lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta Suomen ohjelmatoimistot ja agentit ry (jäljempänä SOA) on vuodesta 1996 toiminut …

SOA lausui hallituksen esityksestä eduskunnalle etuuksien indeksikorotuksien jäädytyksiin liittyen Lue lisää »

SOA lausui hallituksen esityksestä laiksi eduskunnalle yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta

Suomen ohjelmatoimistojen ja agenttien etujärjestö Suomen ohjelmatoimistot ja Agentit ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitysluonnokseen asumistuesta annetun lain muuttamisesta. Suomen ohjelmatoimistot ja agentit ry (jäljempänä SOA) on vuodesta 1996 toiminut yhdistys, joka edustaa suurinta osaa Suomen ohjelmatoimistoista ja sitä kautta myös suurinta osaa täällä toimivista artisteista. SOA tekee työtä parantaakseen jäsenistönsä ammattialan edellytyksiä ja mm. …

SOA lausui hallituksen esityksestä laiksi eduskunnalle yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta Lue lisää »

SOA @Music X Media: Lipunmyyntitulojen ja lippukaupan solmukohtia 5.10.2023 klo 10:00

Music X Media lähestyy. Tapahtuma järjestetään Tampere-talolla ke 4.10.- la 7.10.2023. Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry järjestää tapahtumassa keskustelun:Lipunmyyntitulojen ja lippukaupan solmukohtia on torstaina 5.10.2023 klo 10:00-12:00 @Sopraano (tila).   Keskustelussa ingressi: Tapahtuma-alan peruuntumiset ja konkurssit ovat aiheuttaneet tilanteita, joissa on tapahtumaelinkeinon kannalta merkityksellistä, kenelle lipputulojen katsotaan kuuluvan. Voiko ala löytää yhteiset pelisäännöt asian kannalta …

SOA @Music X Media: Lipunmyyntitulojen ja lippukaupan solmukohtia 5.10.2023 klo 10:00 Lue lisää »

Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry:n koonti hallitusohjelmasta

SOA on käynyt hallitusohjelmaa läpi ja tunnistaneet sieltä ohjelmatoimistoalan kannalta asioita, joista osa edistää ja osa patoaa alan kehitystä. Ohjelmassa alan elinvoimaa heikentää alennetun arvonlisäkannan nosto esimerkiksi lippujen hintojen ja ohjelmamyynnin osalta, mutta toisaalta kasvupotentiaalia tarjoavat yrittäjyyttä edistävät kirjaukset, suunnitelmat opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön välisestä yhteistyöstä, kulttuuripoliittisesta selonteosta sekä luovia aloja koskevasta …

Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry:n koonti hallitusohjelmasta Lue lisää »

Elävän musiikin ala sai oman ilmastotiekartan – Samalla julkaistiin myös selvitys elävän musiikin ilmastovaikutuksista

Suomen musiikkitoimijat ovat laatineet ja julkaisseet yhteisen elävän musiikin ilmastotiekartan. Samaan aikaan julkaistiin myös ensimmäinen selvitys Suomen elävän musiikin ilmastovaikutuksista. Ilmastonmuutos vaatii yhteiskunnalta kykyä ja valmiuksia muuttaa toimintatapoja, ja elävän musiikin ala haluaa toimia suunnannäyttäjänä matkalla kohti hiilineutraaliutta 2035. Suomen elävän musiikin ilmastotiekartta ja selvitys ilmastovaikutuksista julkaistiin 20.6.2023 osoitteessa www.viileamusiikki.fi. Ne on toteutettu osana laajempaa …

Elävän musiikin ala sai oman ilmastotiekartan – Samalla julkaistiin myös selvitys elävän musiikin ilmastovaikutuksista Lue lisää »

SOA:n kevätkokous Tallinnassa 11.5.2023

Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry:n kevätkokous järjestettiin 11.5.2023 Tallinnassa Original Sokos Hotel Virussa. Kokoukseen osallistui kolmestatoista eri jäsenorganisaatiosta edustajia ja yhteensä paikalla oli Viru-hotellilla tai etänä kaksikymmentä henkeä. Kevätkokouksessa vahvistettiin SOA:n tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2022 hallitukselle. Kevätkokouksen jälkeen käytiin lippukauppoihin liittyvä keskustelu sekä pohdittiin SOA:n tulevaisuutta strategiatyöpajassa. Siinä määriteltiin mitä SOA on ja …

SOA:n kevätkokous Tallinnassa 11.5.2023 Lue lisää »

SOA ry lausui valtioneuvoston asetuksesta tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 26.4.2023

Asia: VN/10256/2023 Lausunto valtioneuvoston asetuksesta tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. SOA – Suomen ohjelmatoimistot ja Agentit ry (jäljempänä SOA) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. SOA pitää erittäin kannatettavana esityksen mukaisesti, että ”muu uuden koronavirustyypin aiheuttama vaikea infektio” poistettaisiin asetuksen 1 §:n yleisvaarallisten tartuntatautien luettelosta. ”Covid-19” lisättäisiin 2 §:n …

SOA ry lausui valtioneuvoston asetuksesta tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 26.4.2023 Lue lisää »

Kutsu Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit kevätkokoukseen 2023 / 11.5.2023

Tervetuloa Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry:n kevätseminaariin ja kevätkokoukseen 2023! Kevätseminaari järjestetään Tallinnassa 11.5.-12.5.2023 Sokos Hotel Virussa. Voit osallistua kokoukseen kuitenkin myös etäyhteyksin. Tässä osallistumisohjeet etäyhteydellä kokoukseen osallistuville:   Kevätkokoukseen osallistuville tiedoksi: HUOM! Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry:n säännöissä sanotaan, että jokaisella jäsenorganisaatiolla on yksi ääni, jota voi käyttää yhdistyksen kokouksissa äänestystilanteissa. Äänioikeus on automaattisesti …

Kutsu Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit kevätkokoukseen 2023 / 11.5.2023 Lue lisää »

SKAALA-jatkohanke 2022-23 saatiin päätökseen

Muusikkojen liiton ja Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry:n yhteistyössä toteuttama Skaala-hankeen jatkohanke on saatu päätökseen. Hankkeen tavoitteena oli kehittää freelancemuusikkojen työhyvinvoinnin tukirakenteita. Hanke tarjosi pilottiluontoisesti neljää erilaista henkistä hyvinvointia edistävää, maksutonta palvelua, joiden arvioitiin vastaavan alan tarpeisiin. Palvelut koostuivat terapiakäynneistä ja henkisen hyvinvoinnin kartoituksista, ryhmä- ja yksilötyönohjauksesta sekä ryhmämuotoisesta psyykkisestä valmennuksesta. Palvelut tuotettiin yhteistyössä urheilijoiden …

SKAALA-jatkohanke 2022-23 saatiin päätökseen Lue lisää »

SOA lausui sosiaali- ja terveysministeriölle Tartuntalainsäädäntöön esitettyjä kehitystarpeita koskevasta muistiosta 14.3.2023

Asia: VN /17836/2022 Lausuntopyyntö tartuntatautilainsäädäntöön esitettyjä kehitystarpeita koskevasta muistiosta / Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtande om en promemoria om utvecklingsbehoven i fråga om lagstiftningen om smittsamma sjukdomar SOA – Suomen ohjelmatoimistot ja Agentit ry (jäljempänä SOA) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Tartuntalainsäädäntöön esitettyjä kehitystarpeita koskevasta muistiosta.  SOA tukee Tapahtumateollisuus ry:n 13.3.2023 jättämää ”Lausuntopyyntöä …

SOA lausui sosiaali- ja terveysministeriölle Tartuntalainsäädäntöön esitettyjä kehitystarpeita koskevasta muistiosta 14.3.2023 Lue lisää »