SKAALA-jatkohanke 2022-23 saatiin päätökseen

Muusikkojen liiton ja Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry:n yhteistyössä toteuttama Skaala-hankeen jatkohanke on saatu päätökseen. Hankkeen tavoitteena oli kehittää freelancemuusikkojen työhyvinvoinnin tukirakenteita.

Hanke tarjosi pilottiluontoisesti neljää erilaista henkistä hyvinvointia edistävää, maksutonta palvelua, joiden arvioitiin vastaavan alan tarpeisiin. Palvelut koostuivat terapiakäynneistä ja henkisen hyvinvoinnin kartoituksista, ryhmä- ja yksilötyönohjauksesta sekä ryhmämuotoisesta psyykkisestä valmennuksesta. Palvelut tuotettiin yhteistyössä urheilijoiden ja taiteilijoiden henkiseen hyvinvointiin erikoistuneen UTHA oy:n kanssa.

Lisäksi hanke järjesti marraskuussa 2022 luovien alojen freelancereille maksuttoman Freelancer – itsensä johtaja -hyvinvointipäivän, joka sisälsi koulutuksia ja luentoja itsensä johtamisen ja työhyvinvoinnin ylläpitämisen teemoista. Tapahtumaan osallistui noin sata luovan alan freelanceria.

Hankkeen tulokset osoittivat, että työhyvinvointia tukeville palveluille on alalla suuri tarve. Jo lyhyillä interventioilla oli positiivisia vaikutuksia työhyvinvointiin – matalan kynnyksen henkisen hyvinvoinnin palveluilla on mahdollista ehkäistä pidempiaikaisia työkyvyn alenemisia.

Tällä hetkellä kulttuuri- ja tapahtuma-alan freelancerien hyvinvoinnin tukirakenteet ovat puutteelliset. Palvelujen tarjoaminen kaikille freelancereille edellyttää aktiivista yhteistyötä kulttuurialojen järjestöjen ja valtionhallinnon välillä sekä työhyvinvoinnin rakenteellisten haasteiden purkamista.

SKAALA-hanke oli osa valtion rahoittamaa TYÖ2030-työelämän kehittämisohjelmaa, jonka tavoitteena on luoda toimivampaa dialogia ja parempaa työhyvinvointia suomalaiseen työelämään.

Lue Skaala-hankkeen loppuraportti: https://www.muusikkojenliitto.fi/skaala/skaala-jatkohanke-2022-23/