Suomen ohjelmatoimistot ja agentit huolissaan tapahtuma-alan jatkuvuuden turvaamisesta – yhdistys ehdottaa elvytyspakettia tapahtuma-alalle

TIEDOTE

Julkaisuvapaa 5.1.2022

Suomen ohjelmatoimistot ja agentit huolissaan tapahtuma-alan jatkuvuuden turvaamisesta – yhdistys ehdottaa elvytyspakettia tapahtuma-alalle

Juuri ennen joulua hallitus veti hätäjarrusta ja useat aluehallintovirastot tekivät päätöksiä, jotka sulkivat tapahtumien ovet. Suurinta osaa Suomen ohjelmatoimistoja ja tätä kautta artisteja edustava Suomen ohjelmatoimistot ja agentit ry (SOA) on huolissaan tapahtuma-alan jatkuvuuden turvaamisesta ja alan yritysten toimintamahdollisuuksista ja ehdottaakin tapahtuma-alalle elvytyspakettia.SOA haluaa myöskin kiinnittää huomiota siihen, että koko Suomen mittakaavassa eri alueilla tehdyt päätökset eivät ole yhdenvertaisia, eikä tavalliselle kansalaiselle tai yrittäjälle selkeitä ja ymmärrettäviä.

Hallitus päätti koronapassin hyllyttämisestä28.12.2021 alkaen kolmen viikon ajan kaikissa tapahtumissa. Lisäksi useat aluehallintovirastot kielsivät kuitenkin alueillaan kaikki yleisötilaisuudet.  Muun ohella anniskeluravintoloiden tulee sulkea ovensa hallituksen päätöksellä joulukuun lopusta 20.1.2022 asti klo 18 ja ruokaravintolat klo 20.

Hallitus on luvannut tukitoimia sulku- ja rajoitustoimien alaisuudessa oleville yrityksille. Joulukuun lopussa annetun koronapassin käyttöä koskeneen asetuksen perustelumuistiossa on tunnistettu rajoitusten taloudelliset vaikutukset toimialalle ja esitetty myös arvioita taloudellisten tukien tarpeesta.

Muistiossa todetaan: ”Hallitus varautuu nyt suorien ja välttämättömien rajoitustoimista aiheutuvien kustannusten korvaamiseen tilanteen edellyttämällä tavalla. Työ- ja elinkeinoministeriö on ilmoittanut, että jatkovalmistelussa linjataan pikaisesti korvausten toteuttamistavasta erityisesti yritysten kustannustukilainsäädännön (sulkemiskorvaus, rajattu kustannustuki), työttömyysturvan sekä tapahtumien (mukaan lukien kulttuuri ja urheilu) peruuntumisen osalta.”

SOA vaatii, että tukitoimien muodoista ilmoitetaan pikimmiten. Vuoden 2022 tapahtumien suunnittelu on jo täydessä vauhdissa. Tapahtuma-alalla on huutava pula työvoimasta, joten lomautukset eivät nyt ole vaihtoehto. Ihmisten pitäminen alalla on tärkeää ja ainoastaan töitä tarjoamalla se on mahdollista. Lisäksi pitkäjänteinen tapahtumasuunnittelu vaatii työvoimaa.

Koronapassi toi yleisöt takaisin tapahtumiin

Syksyllä käyttöön otettu koronapassi on ollut toimiva työkalu keikkojen ja konserttien järjestämiseen terveysturvallisesti ja taloudellisesti kannattavasti. Artistien keikkakalenterit täyttyivät ja odotukset tulevan vuoden osalta olivat pitkästä aikaa nousujohteiset ohjelmatoimistoissa.

-Koronapassi loi luottamusta ohjelmatoimistojen toimintakykyyn ja keikkojen lipunmyynti piristyi. Yleisö alkoi jälleen löytämään keikoille, kertoo SOA ry:n puheenjohtaja Maija Kaarna.

Rajoituspäätösten myötä epävarmuustekijät palasivat elävän musiikin alalle. Rajoitukset vaihtelevat alueittain ja niiden perusteena käytetään Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen laatimaa kyseenalaista tapahtumien riskipisteytymallia. Sen perusteita ei ole julkaistu, mutta sitä käytetään sumeilematta arvottamaan tapahtumia ja tätä kautta luodaan lisää epätasa-arvoa tapahtuma-alan sisällä. Yleisössä monenkirjavat ohjeet ja perustelut herättävät alaa kohtaan luottamuspulaa ja hämmennystä.

Keikkakalenterit alkoivat tyhjentyä heti hallituksen päätöksen jälkeen. Juuri kevään 2021 sulusta toipuneella ohjelmatoimistoalalla ei ole puskureita enää jäljellä uuden sulun varalle samassa määrin kuin aikaisemmin.

-Nyt tilanne näyttää jälleen huolestuttavalta. Toivomme, että tauko koronapassin käytössä jää lyhytaikaiseksi. Ala tarvitsee nyt tukitoimenpiteitä, tiivistää ohjelmatoimistojen tunnelmat SOA ry:n puheenjohtaja Maija Kaarna.

– Olisi yhteiskunnalle, kansalaiselle sekä alallemme huomattavasti selkeämpää, mikäli koronapassi olisi voimassa ja sitä edellytettäisiin jokaisessa tapahtumassa sekä ravintolassa. Sen käyttö lisää myös rokotekattavuutta, jatkaa Kaarna vielä.

Korvausjärjestelmään korjausliikkeitä

Aikaisemmin käytössä olleet kustannustuki, sulkukorvaukset ja tapahtumien takuutuki nähdään ohjelmatoimistoissa hyvinä tukimuotoina ja niiden käytön jatkamista pidetään kannatettavina. Niissä on kuitenkin valuvikoja, jotka vaativat korjaamista. SOA ehdottaa tukimuotoihin seuraavia korjausliikkeitä.

  • Kustannustuki tulisi kohdentaa suoraan esimerkiksi hallituksen ja aluehallintovirastojen tekemien rajoitusten mukaan, eikä takautuvasti rajoituspäätösten jälkeen haettavaksi. Monta kuukautta jälkikäteen saadut korvaukset eivät auta akuutissa kriisissä, jonka rajoitustoimet aiheuttavat yritysten liikevaihdossa.
  • TAI yrityksille tulisi muotoilla tukimuoto, joka olisi haettavissa jatkuvaluontoisesti ja sen kriteereinä käytettäisiin rajoitustoimenpiteitä ja niiden aiheuttamaa akuuttia kriisiä yritysten liikevaihdossa.
  • Tapahtumien takuutuki tulee saattaa takaisin voimaan ja se tulee muokata sellaiseksi, että kaikki yritykset, myös alihankkijat ovat sen piirissä ja voivat tosiasiallisesti hyötyä siitä. Nyt esimerkiksi ohjelmatoimistojen saama tuki valuu yrityksiltä muualle ja yritysten oma työpanos jää korvausten ulkopuolelle.
  • Tukien tukikattoa tulisi nostaa 2,3 miljoonasta eurosta ylöspäin. Isommilla yrityksillä tukikatto on tullut jo täyteen. Useissa EU-maissa tukikatto on huomattavasti korkeampi.

Lisäksi SOA ehdottaa tapahtuma-alalle jälleenrakennuspakettia, joka kohdistuu seuraavan viiden vuoden ajalle. Tapahtuma-ala on kärsinyt yleisön luottamuspulasta ja luottamuksen takaisin saaminen vie aikaa.

-Jälleenrakennuspaketti auttaisi alaa tekemään pitkäjänteisiä suunnitelmia, ilman, että alan infrastruktuuri kärsii liikaa varovaisuusperiaatteen vuoksi. Esimerkiksi kiertueita ei uskalleta buukata, kun ei tiedetä, että onko niiden loppuun vieminen mahdollista. Saksassa, Tanskassa ja Itävallassa kyseisen kaltaisia elvytyspaketteja on julkistettu tai niiden suunnittelusta on raportoitu. Elvytyspaketista voitaisiin esimerkiksi kompensoida lippumenetyksiä ja muita kuluja, mikä tasapainottaa yritysten taloutta ja antaa mahdollisuuden suunnitella pitkäjänteisesti tulevaisuutta, pohtii SOA:n puheenjohtaja Maija Kaarna.

Muun ohella ohjelmatoimistot ehdottavat freelancereille, eli usein muusikoille ja ohjelmatoimistojen työnantajille, suunnatut korvaukset muokataan siten, että ne olisivat jatkuvaluonteisesti haettavissa. Tuen kriteereinä tulisi käyttää hallituksen ja aluehallintovirastojen sulkutoimenpiteitä ja niiden aiheuttamina tulonmenetyksiä muusikoiden arjessa. Jakopaikkana ei tässä tapauksessa saisi olla Taiteen edistämiskeskus vaan instanssi, joka pystyy tekemään päätöksen nopeammin ja jouheammin.

Suomen ohjelmatoimistot ja agentit ry –  SOA ry on vuodesta 1996 toiminut yhdistys, joka edustaa suurinta osaa Suomen ohjelmatoimistoista ja sitä kautta myös suurinta osaa täällä toimivista artisteista. SOA tekee työtä parantaakseen jäsenistönsä ammattialan edellytyksiä.

Lisätietoa:

SOA – Suomen ohjelmatoimistot ja Agentit
Laura Haarala, toiminnanjohtaja / SOA – Suomen ohjelmatoimistot ja Agentit
toiminnanjohtaja@ohjelmatoimistot.fi
+358 40 526 7260

Maija Kaarna, puheenjohtaja / SOA – Suomen ohjelmatoimistot ja Agentit
puheenjohtaja@ohjelmatoimistot.fi
+358 50 543 4282