Kutsu Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry:n ylimääräinen jäsenkokous 31.1.2023 klo 14:00

Syyskokouksessa tehtiin sääntömuutoksia Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry:n sääntöihin muun muassa jäsenyyksiä koskien. Patentti- ja rekisterihallinnolle toimitetuissa säännöissä oli PRH:n mukaan yksi muokkausta vaativa kohta. Sääntömuutokset on hyväksyttävä yhdistyksen kokouksessa, joten SOA:n hallitus kutsuu koolle jäsenet yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen sääntömuutoksen vuoksi.

Kokous järjestetään Zoom-etäyhteydellä:

31.1.2024 klo 14:00
Meeting ID: 859 6098 0272
Salasana: 804481

Linkki kokoukseen: https://us06web.zoom.us/j/85960980272pwd=C1cqK2hjQIjpazUgzOkdjCQNyMbl6o.1

Kokoukseen voi ennakkoon ilmoittautua osoitteessa: toiminnanjohtaja@ohjelmatoimistot.fi

HUOM! Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry:n säännöissä sanotaan, että jokaisella jäsenorganisaatiolla on yksi ääni, jota voi käyttää yhdistyksen kokouksissa äänestystilanteissa. Äänioikeus on automaattisesti organisaation nimenkirjoitusoikeudellisella henkilöllä. Kokouksiin voi osallistua kuitenkin myös valtakirjalla, mutta se on esitettävä kokouksen sihteerille ennen kokouksen alkua ja merkittävä pöytäkirjaan. Voit toimittaa valtakirjan ennen kokousta osoitteeseen: toiminnanjohtaja@ohjelmatoimistot.fi

Ylimääräisen jäsenkokouksen asialista:

1.Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitellään sääntömuutoksen kohta, jota on muokattu:

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistys kerää jäseniltään liittymismaksun ja vuosittaisen jäsenmaksun. Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen syyskokous. Varsinaisten yritys- ja muiden jäsenten jäsenmaksut voivat olla eri suuruiset.

Jäsenmaksut voidaan yhdistyksen syyskokouksen päätöksellä porrastaa liikevaihdon perusteella. Porrastamisen kriteereistä päättää yhdistyksen syyskokous yhdistyksen hallituksen esityksestä yhdistyslain puitteissa.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

Hallitus päättää uuden jäsenen liittymisvuoden jäsenmaksusta liittymismaksua lukuun ottamatta. Liittymisvuoden jäsenmaksu voi poiketa edellä mainituista kriteereistä lukuun ottamatta liittymismaksua.

Linkki sääntöihin: https://docs.google.com/document/d/1hSu-ILEakvLV6L0jUBsvVcSSgw1edcaC/edit?usp=sharing&ouid=112403875401980042211&rtpof=true&sd=true

6. Päätetään sääntömuutosta vaatineen kohdan hyväksymisestä
8. Kokouksen päätös

Tervetuloa ylimääräiseen jäsenkokoukseen!
Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry:n hallituksen puolesta,
Laura Haarala, toiminnanjohtaja / SOA – Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry toiminnanjohtaja@ohjelmatoimistot.fi
+358 40 526 7260