Lausuntopyyntö eduskunnan sivistysvaliokunnalle 23.9.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä.  (Lakiesitys: HE 131/2021 vp)


Suomen ohjelmatoimistojen ja agenttien etujärjestö Suomen ohjelmatoimistot ja Agentit ry pyytää mahdollisuutta lausua EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallista käyttöä koskevaan hallituksen lakiesitykseen eduskunnan sivistysvaliokunnalle.

Suomen ohjelmatoimistot ja agentit ry (jäljempänä SOA) on Helsingissä vuodesta 1964 toiminut yhdistys, joka edustaa suurinta osaa Suomen ohjelmatoimistoista ja sitä kautta myös suurinta osaa täällä toimivista artisteista. SOA tekee työtä parantaakseen jäsenistönsä ammattialan edellytyksiä ja mm. ylläpitää maassamme yleisesti käytössä olevia ja virallisia esiintyjämyynnin ohjelmatoimitusehtoja. Koronakriisin vaikutus jäsenistömme liikevaihtoon on ollut huimaava – 73-90%.

SOA:n kommentteja lakiesitykseen:

Suomen ohjelmatoimistot ja Agentit kannattaa EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallista käyttöönottoa yleisötilaisuuksissa, ravintoloissa sekä keikka- ja konserttitiloissa vaihtoehtona viranomaisen määräämille rajoituksille. Muun ohella on kannatettavaa perustuslaillinen näkökulma, että rajoitustoimenpiteet poistuvat heti, kun niitä ei nähdä välttämättömiksi.

Koronatodistuksen vapaaehtoisen käytön mahdollistaminen:

Esimerkiksi ohjelmatoimistoissa myydään artistien, yhtyeiden ja esiintyjien konsertteja jo vuodelle 2022 keväälle ja syksylle. Koronaepidemian aikana yleisötilaisuuksien järjestämiseen liittyvät mielikuvat ovat saaneet pahan kolauksen rajoitustoimenpiteiden myötä – tämä koskee myös monien artistien, yhtyeiden ja esiintyjien keikkoja. Tällä hetkellä lakiesitys ei mahdollista koronatodistuksen vapaaehtoista käyttöönottoa vaan se edellyttää rajoitustoimenpiteitä viranomaisten suunnalta. Koronatodistuksen vapaaehtoinen käyttö muiden terveysturvallisuustoimenpiteiden kanssa luo kuitenkin luottamusta yleisöjen sekä asiakkaiden silmissä. Markkinoiden luottamuksen palauttaminen vaatii aikaa ja työkaluja ja tähän koronatodistuksen vapaaehtoisuuteen perustuva käyttö tapahtumissa ja sen kirjaaminen lakiin on ensiarvoisen tärkeää.

Lain voimassaolo ja kiellosta johtuva korvausvelvollisuus:

SOA:ssa herättää myös huolta tartuntalain pykälän 58 § pysyväisyysluontoisuus ja jo esiteltyyn hybridistrategian luonnokseen sisällytetty riskipotentiaalimalli, joka ohjaa viranomaisia kieltämään yleisötilaisuuksia ja erityisesti keikka- ja konserttitoimintaa tartuntalain väliaikaisten pykälien voimassaolon jälkeenkin. Luonnos luo epävarmuutta alalle, jota on jo yli puolitoistavuotta ollut erilaisten rajoitustoimenpiteiden kohteena.  Tästä syystä korontodistuksen kansallista käyttöä tulisi tarkastella uudelleen loppuvuodesta ja tarpeen tullen jatkaa lain voimassaoloa 31.12.2021 jälkeen.

Jos viranomaisen määräyksestä yleisötilaisuuksien järjestäminen kielletään 58§ nojalla, SOA edellyttää, että lakiin kirjataan korvausvellisuus taloudellisista menetyksistä, jotka aiheutuvat toiminnan estämisestä ja sulkutoimenpiteistä.

SOA – Suomen ohjelmatoimistot ja Agentit
Laura Haarala, toiminnanjohtaja / SOA – Suomen ohjelmatoimistot ja Agentit
toiminnanjohtaja@ohjelmatoimistot.fi
+358 40 526 7260

Maija Kaarna, puheenjohtaja / SOA – Suomen ohjelmatoimistot ja Agentit
puheenjohtaja@ohjelmatoimistot.fi
+358 50 543 4282