Muutoksia laskutuspalveluiden käytössä

Huomioitavaksi myös ohjelmatoimistoille:

”Ukko.fi, Suomen palkkiopalvelu “Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt yhdessä Eläketurvakeskuksen kanssa, että ’laskutuspalveluyritysten’ toimittamia eläketilityksiä ei enää oteta vastaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseessä oleva työ ei enää jatkossa kerrytä eläkettä eikä työttömyysturvan työssäoloehtoa. Työskentely tulkitaan yrittäjätoiminnaksi.”