Kevätristeily ja sääntömääräinen kevätkokous 2.-3.5.2016

Kevätristeily 2.-3.5.2016 Tallink Silja Baltic Queen

3.5.2016 klo 11.00 Sääntömääräinen kevätkokous

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Sääntömuutokset
 8. Muut mahdolliset asiat
  * Toimialabarometri
  * Sopimuskäytännöt esiintyjien / ohjelmatoimistojen kesken
  * SOA:n nettisivu-uudistus
 9. Kokouksen päättäminen

Klo 14.15         Ruokailu